De eerst bekende eigenaar van de Kallenbroekermolen is de Ridderorde van de Johannieters. Dit word bekend uit een overdracht van goederen in 1403 aan de broeders van Commanderij Sint Jansdal van s Heeren Loo te Ermelo. Daarvoor was de molen eigendom van de toen nog zelfstandige Commanderij “Hof te Kallebroeck” welke al in 1383 bestond met een zekere Heer Winolt als Bevelhebber.

Bovenstaande eigenaren zijn de eerste in een lange rij in de rijke historie van ‘Den Olden Florus’.

Adres: Stoutenburgerweg 20, Terschuur

Op www.denoldenflorus.nl leest u meer over de historie, de openingstijden, de geplande activiteiten en de winkel.