Waarschijnlijk werd het gebied rond Klein Bylaer vanaf het eind van de middeleeuwen ontgonnen. Bodem en water bepaalden waar boerderijen, akkers en graslanden kwamen. Wat er nu rond Klein Bylaer te zien is, is een landschap waarin de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Alle elementen van een historisch boerenbedrijf zijn nog aanwezig: boerderij, akkers, graslanden, heide, bossen en het oorspronkelijke waterbeheersingsstelsel.

Vooral vogels hebben veel profijt van een afwisselend cultuurlandschap als Klein Bylaer. Maar ook grote zoogdieren als het ree komen hier voor.

Een opvallende verschijning op Klein Bylaer is de ransuil. In de winter rusten ze vaak in groepjes in een hoge boom. Bij een van de vennetjes broedt de dodaars, een kleine en erg schuwe futensoort. Ook de heikikker en veel libellensoorten zijn bij de vennetjes te vinden. De ijsvogel gebruikt de beken om te jagen op kleine visjes. In de steile oevers maakt hij zijn nest aan het eind van een uitgegraven gang.

Startpunt routes: Parkeerplaats  Kallenbroekerweg, Barneveld

www.glk.nl/landschappen-kastelen/locatie/landgoed-klein-bylaer-en-kallenbroek  Er is naast de website ook een app ‘Gelders Landschap & Kasteelen’, waar je meer informatie kan vinden.