Het Huidige kerkgebouw in Barneveld heeft alle vele decennia doorstaan. De kerkgemeenschap bestaat al vanaf 1795. Sinds het planten van de ‘Vrijheidsboom’ in Amsterdam in 1795, wist de katholieke gemeenschap in korte tijd een koetshuis met stal over te kopen. De stal werd omgebouwd tot klein kerkje en het koetshuis tot pastorij. De eerste herder van deze gemeenschap was pastoor Ten Brinke. Deze rijke pastoor heeft ervoor gezorgd dat de gemeenschap een goede start maakte.

Na drie herders trof pastoor Kaas in Barneveld de omgebouwde stal achter het schoutenhuis aan. Hij beschouwde het als zijn taak om voor katholiek Barneveld een nieuw Godshuis te bouwen. De pastoor kondigde in de krant aan “‘t bouwen eener kerk met toren”. Op 9 november 1880 geschiedde “De plechtige consecratie der kerk … door Zijne Doorluchtige Hoogheid Monseigneur Andreas Ignatius Schaepman”. Tijdens de opening van deze kerk werd door de niet katholieke burgermeester Nairac een tweetal wijwatervaten geschonken.

Adres: Langstraat 36, Barneveld

Meer over de geschiedenis vindt op de website van St.Lucas.   www.stlucas.nu/gebouw/barneveld/  Op deze pagina een stukje naar beneden scrollen.