‘Toen streek er over de gelaten een luisteren, een vleug van licht

Want boven in de klokketoren na ’t donker bronzen urenslaan

Ving, over heel de stad te horen, de beiaardier te spelen aan’

 

Iedere vrijdagochtend bespeelt beiaardier Boudewijn Zwart om 10 uur het carillon van de Raadhuistoren en om 11 uur dat van de Oude Kerk aan het Torenplein.

Behalve elke eerste vrijdag van de maand; dan vindt er ’s avonds om 19 uur een Beiaard-PLUS-Concert plaats vanaf de toren van de Oude Kerk. De beiaardklanken mengen zich dan met die van een ander muziekinstrument, zoals piano, trompet, gitaar, zang, enz.

Verzoeknummer? Mail naar [email protected]

 

Adres: Raadhuisplein – beiaard Raadhuis

             Torenplein – beiaard Oude Kerk

 

 

Informatie over concerten:

www.debarneveldsebeiaard.nl

 

De Toren van het Raadhuis
De gietijzeren onderbouw van de toren van het uit 1862 daterende Raadhuis was vervaardigd door de Zwolse ijzergieter G.J.Wispelweij. In 1957 werd deze stijlvolle toren wegens bouwvalligheid vervangen door een achtkantig bouwseltje, vervaardigd door een Barneveldse aannemer. Bij een nadere inspectie door Gemeentewerken Barneveld bleek dit torentje dringend aan onderhoud toe. Na lang wikken en wegen besloot de Barneveldse gemeenteraad uiteindelijk om de achtkantige lantaarn uit 1957 te vervangen door een gereconstrueerde toren op basis van de bewaard gebleven oorspronkelijke bouwtekening.

Meer informatie over het carillon in het Raadhuis en speeltijden op de website van de Barneveldse Beiaard.

Carrillon van de Oude kerk
Het carillon van de Oude Kerk dateert van 1927. Ter gelegenheid van het veertig jarig ambtsjubileum van de toenmalige burgemeester, baron Van Nagell, is op de bovenste luidzolder van de toen pas gerestaureerde Oude Kerk een twee-octaafs klokkenspel geplaatst. Het klokkenspel is vervaardigd door de Engelse firma Gillett en Johnston en geplaatst door firma Eijsbouts uit Asten. Door de minder gunstige opstelling was het carillon in die tijd slechts in de buurt van de toren goed te horen.

Meer informatie over het carillon in de Oude Kerk op de website van de Barneveldse Beiaard.