We leven tussen hoop en …. Hoelang houden wij dit nog vol? Blijven we uitkijken naar de volgende persconferentie om te horen wat er wél en niet mag? Wanneer deze lockdown verlengd wordt, zal ons mooie centrum steeds leger worden. Voor veel ondernemers heeft een verlenging desastreuze gevolgen, de deuren zullen sluiten. Laat als ondernemer of klant van onze lokale ondernemers daarom op 11 januari van je horen!

Verkoop uit online kanalen is voor 90% van de ondernemers volstrekt onvoldoende. Uit onderzoek is gebleken dat click & collect slechts 10% van de benodigde omzet oplevert (bron: INretail 2021). Voor de ‘ruimhartige’ compensaties komen veel ondernemers niet in aanmerking of het dekt bij lange de lopende kosten niet. Het water staat veel ondernemers aan de lippen.

Barneveld Centrum kwam steeds meer op de kaart als een gezellig, actief en bruisend winkelgebied. Het trekt, naast lokaal publiek, mensen van heinde en ver. Als we niets doen, is de toekomst een leeg centrum met hier en daar een winkel. Geen zelfstandige winkeliers meer. En om over de horeca nog maar niet te spreken. Een leeg centrum heeft verstrekkende gevolgen. Denk alleen maar eens aan de toename van het aantal werkelozen. En vlak ook de indirecte gevolgen niet uit. Bijvoorbeeld voor alle ondernemers in de toeristische sector, want onze regio wordt zonder een winkelcentrum en zijn bijbehorende evenementen veel minder aantrekkelijk. Daarnaast speelt ook nog het sociale component, voor veel mensen is winkelen immers een gezellig uitje. Een plek voor ontmoeting.

Het baart ons ernstig zorgen dat de consument, maar ook nog steeds belangenbehartigers in de regionale en plaatselijke politiek, denken dat de ondernemer volledig of grotendeels door de overheid gecompenseerd wordt. We willen benadrukken dat dit bij heel veel, vooral kleinere, ondernemers absoluut NIET het geval is en dat zij door deze nieuwe lockdown in ernstige problemen komen.

Er is NU inzet nodig. Op landelijk niveau met plannen en vooral acties om alle ondernemers een eerlijke kans te geven om hun bedrijf voort te kunnen zetten. Tijdens en na deze pandemie. Maar ook op regionaal en plaatselijk niveau, want zo kan het echt niet langer! Onze ondernemers voelen zich ernstig in de steek gelaten door de politiek. De huidige maatregelen zijn de doodsteek voor velen van hen en dat moeten we met elkaar echt niet langer accepteren.

Laat op 11 januari ook van je horen

Op dinsdagmorgen 11 januari houden wij de geluidsactie ‘herrie maken’, waarbij we het nieuwe kabinet wakker willen schudden en aan willen geven dat er weer ruimte moet komen voor ondernemen! Samen met alle ondernemers, werknemers, betrokkenen en hopelijk ook klanten willen we met elkaar een krachtig geluid geven door letterlijk van ons te laten horen. In een slinger door het centrum, uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar, maken we zoveel mogelijk geluid door allemaal te trommelen, fluiten, op pannen te slaan of noem maar op. De actie begint rond 9.00 en duurt een half uur.

Let op: de actie is NIET bedoeld als demonstratie. We willen slechts met elkaar een krachtig geluid geven, met in achtneming van de maatregelen.

Wil jij je als ondernemer of klant van onze ondernemers aansluiten en helpen lawaai maken? Heel fijn! Stuur graag even een mailtje naar [email protected], dan sturen wij meer informatie toe.

Deel dit bericht vooral ook met bekenden en/of op social media, zodat we hopelijk met zoveel mogelijk mensen uit Barneveld (Centrum) van ons kunnen laten horen.